25.04.2023.
JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENjE USLUGA MENTORINGA
Razvojna agencija Srbije je raspisala Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini“. Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 10. aprila 2020. godine;
• da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike (Prilog 1 - Lista oblasti i klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za kandidovanje po Programu)
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da su u većinskom privatnom vlasništvu


Mentoring čini skup sledećih usluga:

• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Pomoć u unapređenju procesa upravljanja proizvodnjom;
• Podršku kroz uvođenje KAIZEN metoda i alata;
• Podršku u unapređenju marketinga preduzeća;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante

Javni poziv je otvoren do 26. maja 2023. godine.

Preuzmite:

- Javni poziv
- Prijavu