25.04.2023.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА МЕНТОРИНГА
Развојна агенција Србије је расписала Јавни позив за учешће у „Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2023. години“. Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, који испуњавају следеће услове:

да су регистровани на територији Републике Србије пре 10. априла 2020. године;
• да обављају делатност у оквиру области једног од сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике (Прилог 1 - Листа области и класификационих делатности које су прихватљиве за кандидовање по Програму)
• да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
• да су у већинском приватном власништву

Менторинг чини скуп следећих услуга:


• Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;
• Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта;
• Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
• Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;
• Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
• Помоћ у проналажењу пословних партнера;
• Помоћ при проналажењу потребних информација;
• Помоћ у унапређењу процеса управљања производњом;
• Подршку кроз увођење КАИЗЕН метода и алата;
• Подршку у унапређењу маркетинга предузећа;
• Консалтинг;
• Саветовање/коучинг;
• Обука;
• Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте

Јавни позив је отворен до 26. маја 2023. године.

Преузмите:

- Јавни позив
- Пријаву