Realizovani projekti
REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

- Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističke staze kroz Južni Banat

- Studija opravdanosti i izvodljivosti izgradnje regionalnog Agropolisa

- Studija opravdanosti izgradnje postrojenja za preradu animalnog otpada na teritoriji Južnog Banata

- Studija zaštite geografske oznake porekla Deliblatskog meda

- Studija detaljnih geotermalnih istraživanja resursa srednje visoke entalpije i mogućnosti proizvodnje električne energije iz geoelektrana

- Izrada softvera investicione mape sa merama podsticaja

- Studija glavnih pravaca razvoja Južnog Banata

- Studija mogućnosti korišćenja geotermalnih izvora energije za potrebe supstitucije fosilnih goriva u krugu SRC „Strelište“ Pančevo

- Studija mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije za potrebe supstitucije korišćenja fosilnih goriva u SRC „Millennium“ Vršac

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja predškolske ustanove „Bambi“ (Opština Opovo)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekata lokalne samouprave (Opština Plandište)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekta Dom kulture „Mladost“ (Opština Alibunar)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ (Opština Bela Crkva)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja osnovne škole„Mlada pokolenja“ (Opština Kovačica)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja predškolske ustanove „Naša radost“ (Opština Kovin)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja Gradskog muzeja (grad Vršac)

- Projekat hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja Istorijskog arhiva (grad Pančevo)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja predškolske ustanove „Bambi“ u Opovu (Opština Opovo)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekata lokalne samouprave (Opština Plandište)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja/hlađenja objekta Dom kulture „Mladost“ (Opština Alibunar)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja objekta osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ (Opština Bela Crkva)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja osnovne škole„Mlada pokolenja“ (Opština Kovačica)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja predškolske ustanove „Naša radost“ (Opština Kovin)> - Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja Gradskog muzeja (grad Vršac)

- Projekat geotermalnih i termotehničkih istraživanja za potrebe grejanja Istorijskog arhiva (grad Pančevo)

- Studija opravdanosti tretmana komunalnog otpada u Pančevu

- Formiranje e-portala za trgovinu organskim, ekološki prihvatljivim i tradicionalnim proizvodima

- Studija opravdanosti izgradnje zabavnog parka (Dino parka) sa predlogom lokacije i idejnim rešenjem

- Analiza opravdanosti izgradnje akva parka na teritoriji Južnog Banata

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

- Naučno-istraživačka studija obnovljivih izvora energije Južnobanatskog okruga

- Naučno-istraživačka studija poljoprivrednog potencijala Južnobanatskog okruga - Akcioni plan

- Studija analize demografskog kretanja u Južnobanatskom okrugu - Akcioni plan

- Studija turističkog potencijala Južnobanatskog okruga - Akcioni plan