Projekti u toku
IPA projekat „Prekogranična mreža za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa“ - „Cross-border network for education and research of natural resources“, Project code: RORS 279.

Projekat sprovode University of Life Sciences "King Mihai I" Timisoara, Romania i Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Rumunija INTERREG - IPA CBC Romania-Serbia Programme.

Tema projekta je uticaj poljoprivrede i antropogenih aktivnosti prevashodno na vodotokove i zemljište u regionu Južnog Banata i Temišvara.

Projekat se bavi zajedničkim izazovima u zaštiti i održivoj upotrebi najbitnijih prirodnih resursa, poljoprivrednog zemljišta i voda, u pograničnom regionu okruga Južni Banat i okruga Tamiš. Još jedna od glavnih odlika projekta je i obrazovanje učenika i studenata o održivom korišćenju prirodnih resursa.

Cilj projekta: Uspostavljanje prekogranične mreže za edukaciju i istraživanje prirodnih resursa putem prikupljanja podataka koji se odnose na analizu poljoprivrednog zemljišta i vode i zagađenost od intenzivne poljoprivrede.

Planirano je uspostavljanje sistema monitoringa koji će se koristiti za prikupljanje podataka o zagađenju koje potiče od teških metala, pesticida, herbicida i insekticida. Sprovođenje planiranih ispitivanja, imaće pozitivan efekat na kvalitet proizvedene i konzumirane hrane u područjima delovanja. Planirana je i nabavka instrumenta i prateće opreme za laboratorijska ispitivanja, kao i uzorkovanje zemljišta i vode.

U svrhu promocije održivog korišćenja prirodnih resursa, planirane su radionice sa poljoprivrednicima, đacima, lokalnim vlastima i stanovništvom u regionu, te izdavanje brošure sa smernicama kako održivo koristiti zemljište i vodu.