Пројекти у току
ИПА пројекат „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ - „Cross-border network for education and research of natural resources“, Project code: RORS 279.

Пројекат спроводе University of Life Sciences "King Mihai I" Timisoara, Romania и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево, у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија INTERREG - IPA CBC Romania-Serbia Programme.

Тема пројекта је утицај пољопривреде и антропогених активности превасходно на водотокове и земљиште у региону Јужног Баната и Темишвара.

Пројекат се бави заједничким изазовима у заштити и одрживој употреби најбитнијих природних ресурса, пољопривредног земљишта и вода, у пограничном региону округа Јужни Банат и округа Тамиш. Још једна од главних одлика пројекта је и образовање ученика и студената о одрживом коришћењу природних ресурса.

Циљ пројекта: Успостављање прекограничне мреже за едукацију и истраживање природних ресурса путем прикупљања података који се односе на анализу пољопривредног земљишта и воде и загађеност од интензивне пољопривреде.

Планирано је успостављање система мониторинга који ће се користити за прикупљање података о загађењу које потиче од тешких метала, пестицида, хербицида и инсектицида. Спровођење планираних испитивања, имаће позитиван ефекат на квалитет произведене и конзумиране хране у подручјима деловања. Планирана је и набавка инструмента и пратеће опреме за лабораторијска испитивања, као и узорковање земљишта и воде.

У сврху промоције одрживог коришћења природних ресурса, планиране су радионице са пољопривредницима, ђацима, локалним властима и становништвом у региону, те издавање брошуре са смерницама како одрживо користити земљиште и воду.