Реализовани пројекти
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2018. ГОДИНИ

- Пројектно техничка документација за изградњу бициклистичке стазе кроз Јужни Банат

- Студија оправданости и изводљивости изградње регионалног Агрополиса

- Студија оправданости изградње постројења за прераду анималног отпада на територији Јужног Баната

- Студија заштите географске ознаке порекла Делиблатског меда

- Студија детаљних геотермалних истраживања ресурса средње високе енталпије и могућности производње електричне енергије из геоелектрана

- Израда софтвера инвестиционе мапе са мерама подстицаја

- Студија главних праваца развоја Јужног Баната

- Студија могућности коришћења геотермалних извора енергије за потребе супституције фосилних горива у кругу СРЦ „Стрелиште“ Панчево

- Студија могућности коришћења обновљивих извора енергије за потребе супституције коришћења фосилних горива у СРЦ „Millennium“ Вршац

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења предшколске установе „Бамби“ (Општина Опово)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења објеката локалне самоуправе (Општина Пландиште)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења објекта Дом културе „Младост“ (Општина Алибунар)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења основне школе „Жарко Зрењанин“ (Општина Бела Црква)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања основне школе„Млада поколења“ (Општина Ковачица)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења предшколске установе „Наша радост“ (Општина Ковин)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења Градског музеја (град Вршац)

- Пројекат хидрогеолошких и геотермалних истраживања за потребе грејања/хлађења Историјског архива (град Панчево)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања предшколске установе „Бамби“ у Опову (Општина Опово)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања/хлађења објеката локалне самоуправе (Општина Пландиште)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања/хлађења објекта Дом културе „Младост“ (Општина Алибунар)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања објекта основне школе „Жарко Зрењанин“ (Општина Бела Црква)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања основне школе„Млада поколења“ (Општина Ковачица)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања предшколске установе „Наша радост“ (Општина Ковин)> - Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања Градског музеја (град Вршац)

- Пројекат геотермалних и термотехничких истраживања за потребе грејања Историјског архива (град Панчево)

- Студија оправданости третмана комуналног отпада у Панчеву

- Формирање е-портала за трговину органским, еколошки прихватљивим и традиционалним производима

- Студија оправданости изградње забаваног парка (Дино парка) са предлогом локације и идејним решењем

- Анализа оправданости изградње аква парка на територији Јужног Баната

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У 2017. ГОДИНИ

- Научно-истраживачка студија обновљивих извора енергије Јужнобанатског округа

- Научно истраживачка студија пољопривредног потенцијала Јужнобанатског округа - Акциони план

- Студија анализе демографског кретања у Јужнобанатском округу - Акциони план

- Студија туристичког потенцијала Јужнобанатског округа - Акциони план