22.02.2018.
POZIV ZA INOVATIVNE STRATEGIJE
European Commission – Employment, Social Affair & Inclusion – Objavljen poziv za Inovativne strategije za balansiranje ličnog života i rada na radnom mestu radi usklađivanja profesionalnih i obaveza nege.

Rok za podnošenje prijava je 18.04.2018. godine.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes