22.02.2018.
ПОЗИВ ЗА ИНОВАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
European Commission – Employment, Social Affair & Inclusion – Објављен позив за Иновативне стратегије за балансирање личног живота и рада на радном месту ради усклађивања професионалних и обавеза неге.

Рок за подношење пријава је 18.04.2018. године.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes