05.04.2021.
Јавни позив за доделу грантова у оквиру StarTech програма
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку компаније Пхилип Моррис у Србији (ПМИ) спроводи СтарТецх програм, усмерен на подршку иновацијама и дигиталној трансформацији привреде у Србији током периода од три године.

Директни корисници програма су микро, мала и средња предузећа и предузетници (у даљем тексту ММСПП) и тимови састављени од физичких лица.

Активности које се могу финансирати из програма грантова су:
Развој иновације кроз примену нових или знатно побољшаних производа/услуга, процеса, маркетиншких метода или нових метода пословања у организацији или односима предузећа са окружењем;
Дигитална трансформација предузећа, односно примена дигитално-технолошких решења која ће утицати на унапређење, реорганизацију пословања и побољшање пословних перформанси предузећа.

Јавни позив обухвата три партије (Лот 1, Лот 2 и Лот 3).

ЛОТ 1 – Подршка стартап-овима са иновативним идејама:
• Подршка тимовима и стартап бизнисима који су регистровани најраније 01.01.2019. године.
• У оквиру ЛОТ-а 1, развојне активности предлога пројекта имају за циљ развој иновације. Очекивани крајњи резултат је израђен доказ концепта и/или прототип и/или имплементација и/или комерцијализација иновације.

ЛОТ 2 – Подршка ММСПП у циљу развоја иновације, односно дигиталне трансформације:
• Подршка ММСПП који су регистровани најкасније 31.12.2018. године.
• У оквиру ЛОТ-а 2, развојне активности предлога пројекта имају за циљ имплементацију и/или комерцијализацију иновације и/или дигиталну трансформацију.

ЛОТ 3 – Подршка ММСПП у циљу развоја иновације, односно дигиталне трансформације, са изласком на извозно тржиште или повећањем броја радних места:
• Подршка ММСПП који су регистровани најкасније 31.12.2018. године.
• У оквиру ЛОТ-а 3, развојне активности предлога пројекта имају за циљ имплементацију и/или комерцијализацију иновације за извозно тржиште, и/или дигиталну трансформацију и новоотворена радна места, и/или дигиталну трансформацију и остварен извоз.

Минимална и максимална вредност појединачних грантова које додељује НАЛЕД у оквиру лотова је следећа:
• ЛОТ 1 - минимум УСД 15.000 до УСД 25.000 по предлогу пројекта.
• ЛОТ 2 - минимум УСД 25.000 до максимум УСД 50.000 по предлогу пројекта.
• ЛОТ 3 - минимум УСД 50.000 до максимум УСД 100.000 по предлогу пројекта.

Апликант је у обавези да обезбеди учешће у укупној вредности предлога пројекта, и то:
• ЛОТ 1 - готовински удео у трошковима пројекта у износу од минимум 10% од укупно одобреног износа гранта;
• ЛОТ 2 - готовински удео у трошковима пројекта у износу од минимум 20% од укупно одобреног износа гранта;
• ЛОТ 3 - готовински удео у трошковима пројекта у износу од минимум 30% од укупно одобреног износа гранта.

Програм СтарТецх је за апликанте обезбедио подршку у припреми бизнис плана који је саставни део апликације. Уколико су апликанти заинтересовани за подршку неопходно је да поднесу пријаву на један од следећа два начина:
1) Попуњавањем онлине формулара Пријаве за стручну подршку на вебсајту http://www.startech.org.rs уз који ће приложити радне биографије чланова тима (Анекс III).
2) Подношењем пријаве путем е-маилаstrucnapodrska@startech.org.rs у оквиру којег кандидати морају доставити формулар Пријаве за стручну подршку (Анекс I) са потписом апликанта, скениран и сачуван у ПДФ формату, као и радне биографије чланова тима (Анекс III).

Рок за подношење пријаве за стручну подршку је 30. априла 2021. у 23:59 часова. Апликанти који не желе подршку програма у припреми бизнис плана нису у обавези да поднесу образац пријаве за стручну подршку (Анекс I).

Комплетан сет неопходне документације за припрему апликације је доступан на интернет страници НАЛЕД-а:
http://www.startech.org.rs

Јавни позив је објављен 30. марта 2021. године, а крајњи рок за подношење апликације је 04. јун 2021. године у 23.59 часова по локалном времену.

- Водич за апликанте StarTech 2021