05.04.2021.
Javni poziv za dodelu grantova u okviru StarTech programa
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku kompanije Philip Morris u Srbiji (PMI) sprovodi StarTech program, usmeren na podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede u Srbiji tokom perioda od tri godine.

Direktni korisnici programa su mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici (u daljem tekstu MMSPP) i timovi sastavljeni od fizičkih lica.

Aktivnosti koje se mogu finansirati iz programa grantova su:
Razvoj inovacije kroz primenu novih ili znatno poboljšanih proizvoda/usluga, procesa, marketinških metoda ili novih metoda poslovanja u organizaciji ili odnosima preduzeća sa okruženjem;
Digitalna transformacija preduzeća, odnosno primena digitalno-tehnoloških rešenja koja će uticati na unapređenje, reorganizaciju poslovanja i poboljšanje poslovnih performansi preduzeća.

Javni poziv obuhvata tri partije (Lot 1, Lot 2 i Lot 3).

LOT 1 – Podrška startap-ovima sa inovativnim idejama:
• Podrška timovima i startap biznisima koji su registrovani najranije 01.01.2019. godine.
• U okviru LOT-a 1, razvojne aktivnosti predloga projekta imaju za cilj razvoj inovacije. Očekivani krajnji rezultat je izrađen dokaz koncepta i/ili prototip i/ili implementacija i/ili komercijalizacija inovacije.

LOT 2 – Podrška MMSPP u cilju razvoja inovacije, odnosno digitalne transformacije:
• Podrška MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2018. godine.
• U okviru LOT-a 2, razvojne aktivnosti predloga projekta imaju za cilj implementaciju i/ili komercijalizaciju inovacije i/ili digitalnu transformaciju.

LOT 3 – Podrška MMSPP u cilju razvoja inovacije, odnosno digitalne transformacije, sa izlaskom na izvozno tržište ili povećanjem broja radnih mesta:
• Podrška MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2018. godine.
• U okviru LOT-a 3, razvojne aktivnosti predloga projekta imaju za cilj implementaciju i/ili komercijalizaciju inovacije za izvozno tržište, i/ili digitalnu transformaciju i novootvorena radna mesta, i/ili digitalnu transformaciju i ostvaren izvoz.

Minimalna i maksimalna vrednost pojedinačnih grantova koje dodeljuje NALED u okviru lotova je sledeća:
• LOT 1 - minimum USD 15.000 do USD 25.000 po predlogu projekta.
• LOT 2 - minimum USD 25.000 do maksimum USD 50.000 po predlogu projekta.
• LOT 3 - minimum USD 50.000 do maksimum USD 100.000 po predlogu projekta.

Aplikant je u obavezi da obezbedi učešće u ukupnoj vrednosti predloga projekta, i to:
• LOT 1 - gotovinski udeo u troškovima projekta u iznosu od minimum 10% od ukupno odobrenog iznosa granta;
• LOT 2 - gotovinski udeo u troškovima projekta u iznosu od minimum 20% od ukupno odobrenog iznosa granta;
• LOT 3 - gotovinski udeo u troškovima projekta u iznosu od minimum 30% od ukupno odobrenog iznosa granta.

Program StarTech je za aplikante obezbedio podršku u pripremi biznis plana koji je sastavni deo aplikacije. Ukoliko su aplikanti zainteresovani za podršku neophodno je da podnesu prijavu na jedan od sledeća dva načina:
1) Popunjavanjem online formulara Prijave za stručnu podršku na vebsajtu www.startech.org.rs uz koji će priložiti radne biografije članova tima (Aneks III).
2) Podnošenjem prijave putem e-maila strucnapodrska@startech.org.rs u okviru kojeg kandidati moraju dostaviti formular Prijave za stručnu podršku (Aneks I) sa potpisom aplikanta, skeniran i sačuvan u PDF formatu, kao i radne biografije članova tima (Aneks III).
Rok za podnošenje prijave za stručnu podršku je 30. aprila 2021. u 23:59 časova. Aplikanti koji ne žele podršku programa u pripremi biznis plana nisu u obavezi da podnesu obrazac prijave za stručnu podršku (Aneks I).

Kompletan set neophodne dokumentacije za pripremu aplikacije je dostupan na internet stranici NALED-a:
http://www.startech.org.rs

Javni poziv je objavljen 30. marta 2021. godine, a krajnji rok za podnošenje aplikacije je 04. jun 2021. godine u 23.59 časova po lokalnom vremenu.

- Vodič za aplikante StarTech 2021