30.03.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2021. ГОДИНИ
Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:
1.1 производне опреме и/или машина;
1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
1.3 делова, специјализованих алата за машине;
1.4 машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:
2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама:
ХАЛКБАНК, Београд
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
ПРОЦРЕДИТ БАНК А.Д. Београд
ЦРÉДИТ АГРИЦОЛЕ БАНКА СРБИЈА, А.Д. Нови Сад
ЕРСТЕ БАНК А.Д. Нови Сад
ЕУРОБАНК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО Београд
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ ДОО Београд
УНИЦРЕДИТ ЛЕАСИНГ ДОО Београд

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро, мала и средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19) према финансијским извештајима за 2019. годину;
2) предузетници регистровани у АПР.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма. Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: 1 запослен – до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена – до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених – до 5,0 милиона РСД.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.550.000.000,00 динара. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Текст Јавног позива и пратећу документацију можете преузети на електронској страни Министарства привреде и Развојне агенције Србије:

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-za-nabavku-opreme

http://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnikh-sredstava-u-okviru-programa-podrshke-msp-za-nabavku-opreme-u-2021-godini

Пратећа документација:

- Информација о условима изабраних банака и лизинг компанија

- Изјава о испуњености услова

- Нацрт уговора РАС-корисник-банка

- Нацрт уговора РАС-корисник-лизинг-кућа

- Подаци за захтев

- Текст Јавног позива

- Упутство о начину спровођења програма

- Уредба о утврђивању програма

- Обавештење Министарства привреде о привременом обустављању пријема захтева за доделу бесповратних средстава за Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години