30.03.2021.
JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI
Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:
1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;
1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;
1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:
2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:
HALKBANK, Beograd
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
PROCREDIT BANK A.D. Beograd
CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
ERSTE BANK A.D. Novi Sad
EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
INTESA LEASING DOO Beograd
UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;
2) preduzetnici registrovani u APR.

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.550.000.000,00 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.

Tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti na elektronskoj strani Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije:

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-za-nabavku-opreme

http://ras.gov.rs/rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnikh-sredstava-u-okviru-programa-podrshke-msp-za-nabavku-opreme-u-2021-godini

Prateća dokumentacija:

- Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija

- Izjava o ispunjenosti uslova

- Nacrt ugovora RAS-korisnik-banka

- Nacrt ugovora RAS-korisnik-lizing-kuća

- Podaci za zahtev

- Tekst Javnog poziva

- Uputstvo o načinu sprovođenja programa

- Uredba o utvrđivanju programa

- Obaveštenje Ministarstva privrede o privremenom obustavljanju prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava za Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini