17.05.2022.
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u 2022
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskoj strani RAS, www.ras.gov.rs i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: zenemladissu2022@ras.gov.rs

- Javni poziv (.pdf)