17.05.2022.
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u 2022
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojn