11.09.2019.
Javni poziv za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP
Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MMSP.

Više informacija:

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-digitalnoj-transformaciji-mmsp