06.02.2019.
Program akceleracije “RASTI”
Razvojna agencija Srbija
Program akceleracije “RASTI”

Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad (BINS) pokrenula jedinstven i veoma bogat pilot program akceleracije „RASTI“ koji će pod svojim okriljem imati mnoštvo različitih sadržaja. Program se realizuje u okviru projekta „Razvoj akceleratora za poboljšan pristup finansiranju inovacija MMSP - ACCELERATOR“, koji finansira Evropska Komisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

“RASTI” program akceleracije predviđa niz različitih aktivnosti, koje uključuju:
• Serijal „meetup-ova“ (neformalnih predavanja ili panel diskusija) koji pokazuju kako su kreativni pojedinci rešili određene probleme sa kojima se sve firme susreću na početku svog poslovanja;
• Startup Weekend koji će se održati 8, 9. i 10. marta u Novom Sadu;
• Growth Hackathon, novi format takmičenja na kom ćemo imati prilike da vidimo kako brzo i jednostavno da obezbedite rast svojoj kompaniji;
• Treninzi za buduće preduzetnike i sve one koji žele da unaprede svoj biznis. Srž “RASTI” programa su treninzi koji će pomoći budućim preduzetnicima da se što uspešnije izbore sa tržištem, kreiraju i usavrše svoj proizvod i nauče da od njega naprave uspešan posao. Treninzi će pokriti različite oblasti - od kreiranja i validacije poslovnog modela, preko finansija za „startup-ove“ i marketinga, pa sve do pripreme za „pitching“ i strategije osvajanja tržišta.

Projekat je namenjen timovima (ali i pojedincima koji će biti u mogućnosti da tokom programa formiraju tim, kao i postojećim kompanijama koje formiraju tim zaposlenih koji će raditi na njihovoj novoj ideji) koji žele da započnu novi poslovni poduhvat baziran na razvoju novog visokotehnološkog proizvoda a da pri tome proizvod ima visok tržišni potencijal i visok nivo skalabilnosti, sa posebnim fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije i kreativne industrije.

Više detalja o prijavi na program, kao i sve ostale bitne informacije možete pročitati u Javnom pozivu ( http://www.ras.gov.rs/aktuelno/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-upilot-projektu-akceleracije-rasti ).

Prijave je potrebno poslati najkasnije do 24.02.2019.godine do 15.30h, putem sledećeg linka:
http://anketa.nstarter.co/index.php/586618?newtest=Y&lang=en