15.01.2018.
KONKURS ZA RAZVOJ EVROPSKIH VIDEO IGARA
Preduzeća čija je delatnost izrada video igara i koja su osnovana najkasnije 8.3.2017. mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu 10-150.000 evra, koja su dostupna kroz program Kreativna Evropa. Sredstva se daju za aktivnosti u razvojnoj fazi, do trenutka kada koncept postane funkcionalni prototip ili probna verzija i pokrivaju najviše 50% ukupnog potrebnog budžeta. Projekat može da traje najviše 36 meseci.

Poziv je otvoren do 08.03.2018. godine u 12:00č

Detaljnije…