15.01.2018.
KONKURS ZA RAZVOJ EVROPSKIH VIDEO IGARA
Preduzeća čija je delatnost izrada video igara i koja su osnovana najkasnije 8.3.2017. mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu 10-150.000 evra, koja su dostupna kroz program Kreativna Evropa. Sredstva se daju za aktivnosti u razvojnoj fazi, do