27.12.2017.
PODRŠKA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Razvojna agencija Srbije sprovodi Program podrške sektorima prerađivačke industrije koji ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike. Prihvatljive projektne aktivnosti su: uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera), usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda, unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, nabavka i implementacija specijalizovanog softvera, izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema, izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu, izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta, individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost. Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara. Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Detaljnije…