27.12.2017.
ПОДРШКА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ
Развојна агенција Србије спроводи Програм подршке секторима прерађивачке индустрије који има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Прихватљиве пројектне активности су: уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда са сертификацијом, сертификација, ресертификација и надзорна провера), усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда, унапређење постојећих и развој нових производа, нови дизајн производа и амбалаже, набавка и имплементација специјализованог софтвера, израда студија изводљивости за аутоматизацију процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система, израда студије о процени утицаја нових пословних процеса на животну средину, израда пројектно-техничке документације за проширење производних капацитета, индивидуални наступи на међународним сајмовима у иностранству.

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност. Максималан износ одобрених средстава је 2.000.000 динара. Укупан буџет Програма износи 44.737.500 динара.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Детаљније…