07.08.2023.
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава по ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ И МЛАДЕ У 2023. ГОДИНИ
Министарство привреде објавило је ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2021, 2022. или 2023. години, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, односно у 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. или 2023 години, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства привреде: www.privreda.gov.rs , Фонда за развој РС: www.fondzarazvoj.gov.rs као и са портала предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs.

Преузмите:

- Јавни позив