12.04.2019.
Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије
Програм је намењен ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије и то:

- Индустрија машина и опреме
- Прехрамбена индустрија
- Дрвна и индустрија намештаја
- Индустрија гуме и пластик

Програмом је предвиђено суфинансирање (додела бесповратних средстава као рефундација по завршетку пројектних активности) у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност. Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

- Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација
- Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда
- Набавку и/или имплементацију и/или параметризацију и/или надградњу специјализованог софтвера – “ЕРП”, која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесеse


Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године

Више информација и потребна документација може се преузети на линку:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije-1