15.03.2019.
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме
Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије

Објављен јавни позив за Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години

Програм је намењен микро и малим правним лицима (према финансијским извештајима за 2017. годину), предузетницима и задругама. Предмет Програма је суфинансирање до 25% нето трошкова набавке опреме привредних субјеката, при чему је обавеза привредног субјекта да при куповини учествује са 5% нето вредности, а остатак обезбеди из повољнијих кредита пословних банака и средстава финансијског лизинга лизинг компаније – партнера у реализацији овог Програма.

Рок за пријаву до утрошка средстава

Програм и пратећа конкурсна документација може се преузети директно у експозитури/филијали изабраних банака или лизинг компанија, као и на сајту Министарстваwww.privreda.gov.rs или сајту Развојне агенције Србије www.ras.gov.rs