23.03.2018.
Развојни фонд Војводине
Развојни фонд Војводине објавио је следеће конкурсе:

5 конкурса за правна лица и предузетнике

http://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html

6 конкурса за пољопривредна газдинства

http://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html

ИПА – 1 конкурс

http://www.rfapv.rs/ipa.html