22.02.2018.
СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност расписао је Јавни конкурс за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Aутономна покрајина Војводина за 2018. годину.

Конкурс је отворен до утрошка средстава.

http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-obrazovnih-programa-projekata-ustanova-visokog-obrazovanja-ciji-je-osnivac-autonomna-pokrajina-vojvodina-za-2018-godinu/