18.05.2023.
DAN OTVORENIH VRATA I OBUKA ZA ŽENE PREDUZETNICE GRAD VRŠAC, 5. JUN 2023. GODINE
Poštovani,

Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo i Grad Vršac organizuju promotivni događaj – Dan otvorenih vrata i jednodnevnu obuku za žene preduzetnice.
u okviru navedenog događaja biće obavljena promocija programa finansijske podrške privrednim subjektima u 2023. godini, prema programu Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.

Datum održavanja: 5. jun 2023. godine.
Mesto održavanja: Grad Vršac, Trg pobede 1.

Obuka i promocija su namenjeni potencijalnim i postojećim ženama preduzetnicama.
Minimalan broj polaznica obuke je 8, maksimalan 15.

Prijavu za učešće na obuci dostaviti putem e-maila:
office@rrajuznibanat.rs ili telefonskim putem na broj 013/2190314.
U prijavi navesti ime i prezime polaznice, elektronsku adresu i/ili broj telefona.

S poštovanjem,
Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo