09.09.2023.
JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE U 2023. GODINI
Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljuje se u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Javni poziv je otvoren do 27.09.2023. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu:
zenemladissu2023@ras.gov.rs

Link:
https://ras.gov.rs/aktuelno/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-sprovodenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice-2

Prilog: - Javni poziv