30.06.2021.
JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NAMENJENIH ZAPOŠLJAVANJU ŽENA, ZA PODRŠKU ZA OTPOČINJANJU SOPSTVENOG BIZNISA
Privredno društvo MOZZART DOO Beograd zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa zaključenim Protokolima o saradnji, objavljuje Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih samozapošljavanju nezaposlenih žena, za podršku započinjanju sopstvenog biznisa.

Podrška obuhvata bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja, na osnovu dostavljenog Zahteva za dodelu sredstava za samozapošljavanje u kojem je opisan predlog projekta sa analizom troškova i jednogodišnjim planom razvoja projekta nezaposlenih žena, za pokretanje i vođenje posla, dodelom bespovratnih sredstava.

Privredno društvo MOZZART DOO Beograd obezbediće medijsku, marketinšku i logističku podršku odabranim projektima u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima.

Ciljna grupa

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju žene koje su nezaposlene i imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Finansijska sredstva

Ukupno raspoloživa sredstva za namene ovog Javnog poziva, iznose 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate sredstava.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u ukupnom iznosu od najviše 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate sredstava, po odabranom projektu, u zavisnosti od svake pojedinačne poslovne ideje nezaposlene žene, u cilju osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Sredstva se dodeljuju prema dinamici utvrđenoj ugovorom zaključenim između pravnog lica koje osnuje podnositeljka zahteva i finansijera – Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava.

Nezaposlena žena koja ostvari pravo na bespovratna sredstva u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje dvanaest meseci, počev od dana dodele bespovratnih sredstava, odnosno otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Uslovi za učešće:

- da je žena nezaposlena;
- da je državljanka Republike Srbije;
- da nije pravnosnažno osuđivana na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.
- da imaju jasnu poslovnu ideju i pravilno ispunjen Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje koji je deo dokumentacije uz ovaj Javni poziv.

Dodatni kriterijumi po prioritetima za dodelu bespovratnih sredstava nezaposlenim ženama:
- da pripada kategoriji teže zapošljivih lica;
- da svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom;

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Zahtev za dodelu sredstava za samopzapošljavanje sa navedenom obeveznom dokumentacijom dostavlja se neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, na adresu Privrednog društva MOZZART DOO Beograd, Takovska 49b, Beograd, sa napomenom: „za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih zapošljavanju žena” ili elektronskim putem na mejl adresu zenskopreduzetnistvo@mozzartbet.com Rok za podnošenje Zahteva za dodelu bespovratnih sredstava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva - 15.07.2021. godine.

Tekst Javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti i na elektronskim stranama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost:

www.minrzs.gov.rs

www.rodnaravnopravnost.gov.rs


Prilozi:

- Javni poziv za dodelu sredstava za samozapošljavanje

- Zahtev za dodelu sredstava za samozapošljavanje

- Saglasnost za obradu podataka o ličnosti