02.03.2020.
Konkurs za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija
Razvojna agencija Srbije (RAS) objavila je danas javni poziv za Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija.

Konkurs je namenjen privrednim društvima u privatnoj svojini čija pretežna delatnost pripada: sektoru automobilske industrije - uređaji i komponente za automobilsku industriju (plastika, guma, mašine / oprema); sektoru mašina i opreme za druge namene; sektoru obrade metala; sektoru gume i plastike; sektoru proizvodnje kućnih aparata i delova kućnih aparata; sektoru električnih i elektronskih sistema i elemenata električnih i elektronskih sistema

Konkurs je otvoren 30 dana.

Svu prateću dokumentaciju i samo Uputstvo za sprovođenje Programa možete naći na sajtu:
http://www.ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini.