31.08.2023.
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2023.ГОДИНИ
Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетнице, микро и мала привредна друштва који су регистровани у АПР, чији је оснивач и законски заступник жена.

У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства привреде: www.privreda.gov.rs и Фонда за развој РС: www.fondzarazvoj.gov.rs, као и са портала предузетништва: www.preduzetnistvo.gov.rs

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на интернет страни Фонда за развој:

Прилог: - Јавни позив

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/zene-mladi