18.03.2024.
JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2024. ГОДИНИ
Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив за учешће у „Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години“, који је саставни део програма РАС и Јапанске агенције за међународну сарадњу JICA „Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“.

Циљ пројекта је унапређење пословног амбијента и подршка несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у дугогодишњој сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

- да су регистровани на територији Републике Србије пре 18. мартa 2021. године;
- да обављају делатност у оквиру области једног од сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике;
- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
- да су у већинском приватном власништву.

Јавни позив је отворен до 26. априла 2024. године.
Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција (АРРА). За све додатне информације заинтересовани се могу обратити и електронским путем на e-mail: mentoring4sektora2024@ras.gov.rs.

Пријаве са пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2024. години.

https://ras.gov.rs/rs/standardizovana-usluga-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-2024

Обрасци:

- Јавни позив Менторинг 4 сектора 2024
- Упутство Менторинг 4 Сектора 2024
- Образац 1 - Пријава 4 Сектора фин 2024
- Образац 2 - Евалуација пријава од стране АРРА
- Образац 3 - Листа предлозених и одбијених корисника АРРА2024
- Образац 4 - Акциони План 4 сектора 2024
- Образац 5 - Формулар Известаја Корисника фоллоw уп 4 СЕКТОРА 2024