01.06.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години
Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама.

Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

- производне опреме и/или машина;
- транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
- делова, специјализованих алата за машине;
- машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње; 2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:
- грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.

Линк:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme-u-2022-godini