09.02.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ
Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије објавило је у 2022. години:

- ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2022. године.

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на интернет страни Фонда за развој:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi