09.02.2022.
ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2022. ГОДИНИ
Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије објавило је у 2022. години:

- ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2022. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у 2020, 2021. и 2022. години.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2022. године.

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на интернет страни Фонда за развој:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti