21.12.2021.
Јавни позив - Програм подршке привредним друштвима за промоцију извоза у 2021. години
Развојна агенција Србије се креирањем Програма подршке привредним друштвима за промоцију извоза определила да подржи унапређење извозних потенцијала домаћих привредних друштава, а у циљу повећања прихода од извоза одабраних сектора, уравнотежења платног биланса и унапређења угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећања пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

У петак 17.12.2021. године објављен је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2021. ГОДИНИ

Рок за подношење пријава: 17.03.2022. године.

Јавни позив и остала пратећа документација налазе се на следећем линку:
https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-promociju-izvoza-u-2021-godini