31.05.2021.
Jавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинг 2021
Расписан је Јавни позив за спровођење бесплатне менторинг услуге која се реализује у оквиру Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, Министарства привреде, који се имплементира преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

Менторинг је бесплатна услуга којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ. Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.
Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.
До сада је услугу менторства у Србији користило преко 2.500 корисника.
Према подацима, у тим привредним субјектима забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.

Јавни позив је отворен до 16. јула 2021. године.


Право на учешће на јавном позиву имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:
- регистровани на територији Републике Србије;
- имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
- не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Задруге које испуњавају следеће услове:
- да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
- да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
- да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Јавни позив, Упутство и други пратећи обрасци доступни су и на електронској страни РАС: https://ras.gov.rs, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција и у штампаном облику у АРРА.
За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: mentoringssu2021@ras.gov.rs.

Обрасци:

- Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинг 2021

- Образац 1 - Пријава

- Образац 2 - Изјава подносиоца пријаве

- Образац 3 - Евалуација пријава од стране АРРА

- Образац 4 - Листа предложених и одбијених корисника АРРА

- Образац 5 - Акциони план

- Образац 6 - Формулар известаја о трајању услуге

- Упутство