10.02.2021.
Програми финансијске подршке Фонда за развој Републике Србије
Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије објавило је у 2021. години:

1. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2021. ГОДИНИ

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на линку:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti


2. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2021. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи развијености и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на линку:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi


3. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ И МЛАДЕ У 2021. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је:

- оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;
- оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Текст јавног позива и неопходну документацију можете преузети на линку:

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/zene-mladi