24.02.2020.
Услуге менторинга за 4 производна сектора
Расписан је Јавни позив за бесплатну менторинг услугу у оквиру „Програма пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2020. години“. Програм је намењен микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, који послују у једном од сектора прерађивачке индустрије груписаних у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Јавни позив je отворен до 10. aприла 2020. године.

Менторинг је бесплатна услуга којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ. Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата.

Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.

До сада је услугу менторства у Србији користило око 2.400 корисника. Према подацима, у тим привредним субјектима забележено је кумулативно повећање пословне добити за 15% у односу на претходну годину.

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

- да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;
- да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике
- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
- да су у већинском приватном власништву.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, www.ras.gov.rs,, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција (АРРА) и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на е-маил: mentoring4sektora@ras.gov.rs или на број телефона: 011/3398 809.