12.04.2019.
Јавни позив за учешће у програму подршке интернационализацији МСП
Програм је намењен малим и средњим привредним друштвима са претежном делатношћу производње и прераде.

Програмом је предвиђено суфинансирање (додела бесповратних средстава као рефундација по завршетку пројектних активности) у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност. Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.
Програмом је предвиђено суфинансирање (додела бесповратних средстава као рефундација по завршетку пројектних активности) у висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност. Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

- Закуп излагачког простора
- Изградњу излагачког простора
- Административне трошкове (уписнинаи трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет)
- Израду промотивног материјала (дизај и штампа)

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године

Више информација и потребна документација може се преузети на линку:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-internacionalizaciji-msp-kroz-individualno-ucesce-na-medunarodnim-sajmovima-u-inostranstvu