16.05.2018.
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Објављен јавни позив за Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години

Програм је намењен микро и малим правним лицима (према финансијским извештајима за 2016. годину), предузетницима и задругама. Предмет Програма је суфинансирање до 25% нето трошкова набавке опреме привредних субјеката, при чему је обавеза привредног субјекта да при куповини учествује са 5% нето вредности, а остатак обезбеди из повољнијих кредита пословних банака и средстава финансијског лизинга лизинг компаније – партнера у реализацији овог Програма.

Рок за пријаву до утрошка средстава

http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme-2