20.04.2018.
Конкурс за подршку МСПП кроз менторинг
Регионална развојна агенција Србије је расписала јавни позив за спровођење услуге менторинга, намењене микро, малим и средњим привредним друштвима и задругама.

Услуге менторинга су бесплатне и укључују:

• Саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;
• Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП и задруге;
• Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
• Помоћ у проналажењу пословних партнера;
• Помоћ при проналажењу потребних информација;
• Консалтинг;
• Саветовање/коучинг;
• Обука;
• Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.


Право на учешће на јавном позиву за пружање услуге менторинг имају:

о Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који испуњавају следеће услове:
о регистровани на територији Републике Србије;
о имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
о не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.


2. Задруге које испуњавају следеће услове:

о да је оријентисана ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинише;
о да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
о да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
о да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Рок за пријављивање: 1.јуни 2018.

Детаљније…