22.03.2018.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Јавни позив за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2018. години.

Јавни позив је намењен непрофитабилним студентским удружењима која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објаве (позив је објављен 21.03.2018.године).

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/