22.03.2018.
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује следеће конкурсе:

1. Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини

Јавни конкурс је намењен васпитно образовним установама (предшколске установе, основне и средње школе) и високошколским установама са територије Аутономне покрајине Војводине.

Рок за пријаву је до 31.10.2018. године односно до утрошка средстава.

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/konkursi/konkursi-sport/88-sport/konkursi/2018/1181-konkurs-skolskisport20182. Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестација од интереса за АП Војводину

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које организују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину.

Рок за пријаву је до 01.06.2018. године односно до утрошка средстава.

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/konkursi/konkursi-sport/88-sport/konkursi/2018/1182-konkurs-manifestacije20183. Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

Јавни конкурс је намењен спортским организацијама, савезима за школски спорт јединица локалних самоуправа и надлежним територијалним спортским савезима јединица локалних самоуправа.

Рок за пријаву је до 31.10.2018. године односно до утрошка средстава.

http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/konkursi/konkursi-sport/88-sport/konkursi/2018/1179-konkurs-akcioniplan2018