22.03.2018.
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
1. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину

Средства по конкурсу су намењена за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Рок за пријаву је 10.05.2018. године.

http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs/?lang=lat


2. Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина војводина за 2018. годину

Средства по конкурсу су намењена за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Рок за пријаву је 10.05.2018. године.

http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-tekucih-popravki-i-odrzavanje-zgrada-objekata-i-opreme-ustanova-studentskog-standarda-ciji-je-osnivac-autonomna-pokrajina-vojvodina-za-2018-godinu/?lang=lat


3. Јавни конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2018. годину

Средства по конкурсу су намењена за суфинансирање набавку машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Рок за пријаву је 10.05.2018. године.

http://apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-nabavke-masina-i-opreme-u-ustanovama-visokog-obrazovanja-ciji-je-osnivac-autonomna-pokrajina-vojvodina-za-2018-godinu/?lang=lat