22.03.2018.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

1. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта

Конкурс је намењен јединицам локалне самоуправе са територије АП Војводине. Рок за приијаву је до 28.03.2018. године

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=215622. Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. годин

Конкурс је намењен јединицам локалне самоуправе са територије АП Војводине.

Рок за приијаву је до 28.03.2018. године

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=215643. Конкурс о додели средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији АП војводине у 2018. годии

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе с територије Аутономне покрајине Војводине, за потребе својих месних заједница, јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и привредних друштава која врше поверене послове из области комуналне – водопривредне делатности, а чији су оснивачи локалне самоуправе.

Рок за приијаву је до 28.03.2018. године

хттп://www.псп.војводина.гов.рс/Вести.аспx?Ид=215604. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака

Право на учешће у конкурсу имају физичка лица (носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) и правна лица (привредна друштва, земљорадничка задруга).

Рок за поднoшење пријаве је 15.05.2018. године.

http://www.icr.rs/2018/03/16/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-opreme-i-sistema-za-navodnjavanje-i-opreme-za-poboljsanje-vodnog-vazdusnog-i-toplotnog-rezima-biljaka/5. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља у 2018.години

Право на учешће у конкурсу имају физичка лица (носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) и правна лица (привредна друштва, земљорадничка задруга).

Рок за пријаву је 15.05.2018. године.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=215706. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2018. години

Право на учешће у конкурсу имају физичка лица (носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) и правна лица (привредна друштва, земљорадничка задруга).

Рок за пријаву је 15.05.2018. године.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=215827. Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2018. години

Право на учешће у конкурсу имају физичка лица (носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) и правна лица (привредна друштва, земљорадничка задруга).

Рок за пријаву је 15.05.2018. године.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21578