07.03.2018.
Конкурси Фонда за развој Републике Србије
Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије објавило је

1. Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ. Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2018. године.

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti


2. ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2018. године.

https://fondzarazvoj.gov.rs/lat/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi