16.01.2018.
СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА У ЦИЉУ ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
Циљ позива је да окупи кластере, друге пословне мреже, технолошке центре и научне паркове у европска стратешка партнерства, за која се очекује да буду формирана око заједничких индустријских тематских области, а које су у складу са приоритетима паметне специјализације у њиховим регионима. Фокус мера је стављен на модернизацију индустрије кроз нпр. кључне технологије, ИКТ, иновацију услуга и ефикасност ресурса.

Максимални износ средстава је 350.000 евра, тј. 75% укупних трошкова. Може да аплицира конзорцијум од најмање три партнера из три различите земље које учествују у ЦОСМЕ програму.

Позив је отворен до 08.03.2018. године У 17:00ч.

Детаљније…