22.02.2018.
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 14.02.2018. godine 10 poziva i to:

1. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini.
Rok za podnošenje prijava je 31.12.2018.