06.02.2019.
Program akceleracije “RASTI”
Razvojna agencija Srbija
Program akceleracije “RASTI”

Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad (BINS) pokrenula jedinstven i veoma bogat pilot program akceleracije „RASTI“ koji će pod svojim okriljem imati mnoš