17.01.2018.
PRISTUP TRŽIŠTIMA i PROMOCIJA AUDIOVIZUELNIH DELA
Sredstva dostupna kroz dva odvojena konkursa namenjena su pravnim licima iz javnog i privatnog sektora, za audiovizuelne projekte koji doprinose razvoju evropskih i međunarodnih koprodukcija, za učešće na sajmovima i festivalima, za digitalnu promociju i